… a place of silence
Site Menu

Stil Saterdag ‘Kom sit by die Graf…’

index

Dit is Stil Saterdag.

April 20 2019 9:00-15:00

Baie welkom op Origins!

Ons herdenk die dag wat die Here Jesus in die graf was.

Kom beleef die kruisgebeure as gesin in ‘n gewyde atmosfeer.

Ons sit in stilte by die graf…

Ons nooi jou uit om op vier maniere in stilte by die graf te sit:

  1. Besoek die Stasies van die lewe in die bos aan die hand van ‘n handleiding.
  1. In Poustinia is daar `n kort liturgie om

    09:00 en 09:30

    12:00 en 12:30

    Kies een tyd in die oggend en/of een tyd in die middag.

  1. In Elements word elke uur `n DVD oor die waarde van stilte herhaal – The Big Silence.
  1. In die Base vind daar `n inleidende gesprek oor stilte plaas om 11:00 en 14:00.

    Kom vra gerus jou vrae.

Ons nooi jou om te vas.

Hier sal water beskikbaar wees.

Registrasie:

https://mosaiek.churchcenter.com/registrations/ events/206799