… a place of silence
Site Menu

Goeie Vrydag ‘Met Kruiswoorde die Donkerte in…’

Wouter kruise in bos resize

Goeie Vrydag April 19 2019 12:00-15:00

Baie welkom op Origins!

Kom loop in die voetspore van Jesus in sy laaste ure.

Jy word genooi om op jou eie tyd, met die kruiswoorde van die Here Jesus, die donkerte van die kruisgebeure te ervaar.

Ons nooi jou ook om die hele tyd in stilte deur te bring en om vir mekaar die ruimte te skep om in stilte te wees.

Hier is sewe kruiswoordstasies en jy kan hulle in enige volgorde besoek. Jy kan selfs net een of ’n paar besoek.

Op die terreinplan word die sewe stasies aangedui en daar is kort riglyne om jou te help om by elke stasie tyd te kan spandeer.

By die Sesde kruiswoord (stasie 9) kan jy Nagmaal gebruik.

Ons beveel aan dat jy gedurende hierdie tyd sal vas. Daar is dus net water beskikbaar in die Stalle.

Registrasie:

https://mosaiek.churchcenter.com/registrations/ events/206793